Energie zdarma pomocí solárních kolektorů

Solární panel je solární zařízení transformující sluneční záření (světelné i tepelné) v elektrickou případně tepelnou energii a umožňující její následné jednodušší použití a skladování.

Solární termální panely pro ohřev vody absorbují sluneční tepelné záření plochou kolektoru. Tepelná energie získána solárním kolektorem ohřívá směs vody s nemrznoucí přísadou, která pak předává své teplo přes výměník vodě v zásobníku a poté se vrací zpět do kolektoru.

Solární fotovoltaický panel je tvořen fotovoltaickými články, které jsou tvořeny polovodičovými nebo nově také organickými prvky, které mění sluneční světelnou energii v energii elektrickou. Křemíkové solární panely dokážou v současné době přeměnit v elektrickou energii jen asi 10-17 % energie dopadajícího záření. Nově vyvíjené organické solární panely mají plánovanou účinost až 25 %.

Optimální velikost solárního panelu

Slunce na Zemi vyzařuje denně obrovské množství energie s intenzitou až 1360 W/m2. Jakmile však prochází sluneční záření zemskou atmosférou probíhá řada složitých a komplikovaných dějů. Při bezmračné obloze na zem dopadá největší část záření, aniž by výrazně měnilo směr. Toto relativně přímé záření má v našich podmínkách intenzitu 600-1000 W/m2. Při zatažené obloze dochází v mracích k rozptylu přímého záření na částečkách vody a prachu v atmosféře a na zemský povrch potom dopadá rozptýlené (difuzní) záření, jehož intenzita se pohybuje v rozmezí 40-200 W/m2.

Dimenzování plochy solárního kolektoru je proto závislé na:

  • lokalitě, v níž se objekt nachází
  • orientaci roviny solárního panelu ke světovým stranám
  • sklonu solárního panelu
  • celkovém požadovaném výkonu solárního systému

Související články:

One thought on “Energie zdarma pomocí solárních kolektorů”

  1. Jaká je optimální velikost bojleru k solárnímu kolektoru? Jak se dá vypočítat a na jakých parametrech závisí?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *