Ekologická a ekonomická tepelná čerpadla

Komu je blízké ekonomické a zároveň ekologické uvažování, toho určitě bude zajímat, jak lze vyhřát obytné prostory prostřednictvím tepelného čerpadla.

Tepelná čerpadla jsou elektrická zařízení fungující na podobném principu jako domácí chladnička, jen obráceně. U chladničky čerpáme teplo z vnitřního prostoru do venkovního, kde se přenáší do okolního prostoru. Tím uvnitř nastává chlad (odběr tepla) a v zadní části se lednice zahřívá díky teplu, které odebírá z vnitřku lednice a předává do okolí.

Tepelná čerpadla využívají venkovního nízkopotenciálního tepla, k ohřátí chladiva. Takto ohřáté chladivo je zpracováno kompresorem a prostřednictvím výměníku předáno do topného systému budovy. Energie nutná k provozu čerpadla je až trojnásobně menší než teplo, se kterým daný prostor zahříváme. V praxi to znamená, že se tím snižují náklady nutné na vytápění, neboť přírodní teplo je zdarma a tak z 1 kW spotřebované energie vyrobíme až 3 kW energie tepelné. Navíc, při provozu tepelného čerpadla nevznikají žádné nebezpečné zplodiny, ani jiné vedlejší produkty, které by negativně působily na přírodu.

Topení tepelným čerpadlem je nejen levné, ale také ekologické! Jako podporu ekologického způsobu vytápění poskytuje ČEZ velice výhodnou sazbu. Takže proud v celém objektu bude levnější, nejen pro vytápění, ale i pro kompletní provoz domácnosti nebo firmy.

Ovládání tepelného čerpadla je velice jednoduché, po instalaci zařízení hlídá teplotu v objektu termostat, který je umístěn v referenční místnosti. Odpadá tedy jakákoliv složitá manipulace, jedná se o zcela bezobslužný provoz.

Zdroje tepla pro tepelná čerpadla

Vzduch – tepelná energie je získávána z okolního vzduchu a následně předávána vodě, která je použita pro vytápění objektu (vzduch/voda), případně je přímo ohříván vzduch v objektu (vzduch/vzduch). Tyto čerpadla umožňují montáž jak na zemi, tak na střeše budovy, bez škodlivého vlivu na životní prostředí a nutnosti výkopových prací. Je to nejjednodušší systém určený speciálně pro vnější instalaci.

Voda – využívána je energie podzemních vod nebo geotermálních pramenů. Voda je ze studny čerpána do výměníku čerpadla a poté zpět pouštěna do země. Oproti systémům používajícím vzduch jsou pořizovací náklady vyšší, ale zároveň je také větší účinnost systému.

Země – teplo je odebíráno buď z plochy pozemku plošným kolektorem, nebo hlubinným vrtem.

Související články:

2 thoughts on “Ekologická a ekonomická tepelná čerpadla”

  1. Lze nějakým rozumným způsobem zkombinovat vytápění a ohřev užitkové vody tepelným čerpadlem společně se solárním kolektorem? Má vůbec smysl tyto dva způsoby kombinovat?

  2. Kombinovat určitě tyto dva systémy ohřevu jdou, ale je zde právě problém jestli to má vůbec smysl. Jediný smysl kombinování vidím v případě, že máte velkou spotřebu teplé vody (např bazén) a tím pádem na takovýto ohřev můžete použít právě solární kolektor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *